99 வார்த்தைகளில் : சிறுகதை – பேசும் நாற்காலி

September 23, 2021, prompt: In 99 words (no more, no less), write a story about an author’s chair. It can belong to any author. Where is it located and why? Does it have special meaning? Go where the prompt leads!

பேசும் நாற்காலி

I’m making a tamil version on this prompt. Though, I don’t publish there, but here for whoever tamil audience visit my blog ☺️

எழுத்தாளரின் நாற்காலி, இதில் அமர்ந்து நானும் அவரை போன்று பெரிய எழுத்தாளர் ஆக போகிறேன்.

அத்தி மரத்தின் அடியில் அமர்ந்தவர் அனைவரும் புத்தர் ஆகிட முடியுமா?

பேசும் நாற்காலி, அடடா!

பேசும் முட்டால். அடடா!

என்ன திமிரு! சரி மன்னித்துவிடுகிறேன், நான் பெரிய எழுத்தாளர் ஆக உதவி செய்வாயா?

உதவியா?

ஆம்! நீ ஒரு அதிசய, சக்தி வாய்ந்த, பேசும் நாற்காலி!

நான் பேசும் நாற்காலி தான், சக்தி உள்ளது என்று ஊகித்திட வேண்டாம்.

அட நான் எப்படி எழுத்தாளர் ஆவது?

என் மேல் அமர்ந்து எழுதவும், நான் ஒன்னும் வரம் தரும் விளக்கு பூதம் அல்ல. வெறும் பேசும் நாற்காலி.

வேற என்ன தான் செய்வாய்?

பேசுவேன்.

அதான் தெரிகிறதே!

பின்பு ஏன் கேட்கிறாய்?

உன்னை போய் வாங்கிவிட்டேன்!

மூளை, சிறிது உபயோகிக்கும் பட்சத்தில், எழுத்தாளர் ஆகலாம்.

என்ன கிண்டலா?

உண்மையை கூறினேன்.

அன்று ஒருநாள்…

ஒரு நாள்…..

Advertisement

4 thoughts on “99 வார்த்தைகளில் : சிறுகதை – பேசும் நாற்காலி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.